REALES

duurzaam wonen

Na een gestructureerd verkoopproces in opdracht van ENGIE is Reales geselecteerd als koper voor de voormalige IJsselcentrale in Zwolle. De transactie heeft betrekking op de gronden van de voormalige IJsselcentrale in Zwolle waar de gebiedsontwikkeling ‘Nieuw Harculo’ vormgegeven wordt. De locatie is in eigendom van energieleverancier ENGIE die na de sloop van de energiecentrale samen met gemeente Zwolle en verschillende stakeholders een visie ontwikkeld heeft voor het gebied. De nieuw te ontwikkelen wijk zal bestaan uit kleinschalige buurtjes met een hechte sociale cohesie, waar zowel exclusieve als betaalbare woningen, grondgebonden woningen en appartementen bij elkaar worden ontwikkeld. Bijzondere aandacht zal er zijn voor de natuurkwaliteit om de unieke karakteristieken van het gebied aan de IJssel te benadrukken en te behouden. In totaal gaat het om ongeveer 500 woningen.

Tussen de dijken van de IJsselcentrale wordt het geweldig fijn wonen. De wijk zal bestaan uit kleinschalige buurtjes, met een hechte sociale cohesie, waar zowel exclusieve als betaalbare woningen, grondgebonden woningen en ook appartementen bij elkaar worden ontwikkeld. In totaal gaat het om 450-500 woningen. Zo ontstaan er leuke woonbuurten, met een grote afwisseling aan woningen die passen bij verschillende woonbehoeften en levensfasen. De nieuwe wijk wordt energiepositief. Dus woningen worden niet alleen zo duurzaam mogelijk gebouwd, maar hebben ook een slimme energiehuishouding waardoor geen energieverspilling ontstaat. Het ontwikkelen van de wijk gaat hand in hand met het ontwikkelen van het best passende energiesysteem. Denk bijvoorbeeld aan de situering van daken voor optimaal gebruik van het dakoppervlak voor zonnepanelen, of de ligging en omvang van het warmtenet in relatie tot de nieuwe appartementen en grondgebonden woningen.

Alle daken zullen worden voorzien van zonnepanelen. Zo maken we maximaal gebruik van de beschikbare dakoppervlakken. In de toekomst zal steeds meer stroom worden verbruikt, vooral door elektrisch vervoer. Ook wordt er gedacht over de toepassing van ondiepe geothermie, warmte uit de IJssel (aquathermie) en opslag van elektriciteit. Zo ontstaat een energietuin waar elektriciteit wordt geproduceerd en kan worden opgeslagen in buurtbatterijen en waar warmte (en tijdens warme zomers, ook koeling) wordt gemaakt voor de nieuwe woningen.

Het doel is om de op Harculo opgewekte energie ook ter plekke te gebruiken. Niet alleen thuis, maar ook in de wijk. Bijvoorbeeld voor het laden van elektrische auto’s op parkeerterreinen, voor de openbare verlichting in de wijk zelf of in Zwolle Zuid. Een voorbeeldwijk en inspiratiebron!

vanaf mei te zien in de koelwaterhal → WE THE PEOPLE

vanaf mei te zien in de koelwaterhal → WE THE PEOPLE